THAILAND
Living Word Ministries

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การพระวจนะแห่งชีวิต

ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาพระคริสตธรรม

ประจำปีการศึกษา 2021
พระคริสตธรรมพระวจนะแห่งชีวิต
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดาว์นโหลดใบสมัครคลิกที่นี่: Download

LWM BIBLE SCHOOL
พระคริสตธรรมพระวจนะแห่งชีวิต

พระคริสตธรรมพระวจนะแห่งชีวิต เป็นศูนย์อบรมพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนรู้พระคัมภีร์และสนใจในงานรับพระเจ้า รวมทั้งบุคคลที่ต้องการค้นพบแผนการของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้

EVANGELISM
ฝ่ายทีมประกาศ

การประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ เป็นคำสั่งขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ ได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับผู้คน ถึงความรัก สันติสุขและชีวิตนิรันดร์ ที่พระเยซูคริสต์ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้คนในโลกนี้

LEADERSHIP DEVELOPMENT
ฝ่ายเสริมสร้างผู้นำ

ฝ่ายงานเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ เป็นอีกฝ่ายงานหนึ่งขององค์การพระวจนะแห่งชีวิต ที่ต้องการเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้นำได้มีพัฒนาการและความพร้อมในงานรับใช้พระเจ้า

CHURCH BUILDING
ฝ่ายก่อสร้างโบสถ์

ฝ่ายงานก่อสร้างโบสถ์เป็นฝ่ายงานที่ส่งเสริมคริสตจักรท้องถิ่น ให้มีสถานนมัสการพระเจ้าในหมู่บ้านหรือชุมชนที่อาศัยอยู่และให้ผู้คนได้รู้จักกับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

REFUGEE CAMP
งานศูนย์อพยพ

เป็นงานที่องค์การได้ช่วยเด็กในศูนย์อพยพ ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความพร้อมในการอยู่ในสังคม

WORSHIP
ฝ่ายนมัสการ

ฝ่ายงานนมัสการ เป็นฝ่ายงานที่พัฒนาการนมัสการและพัฒนาของประทานด้านการใช้ดนตรีเพื่อมีความพร้อมในการรับใช้พระเจ้า